Výsledky súťaže v písaní esejí v anglickom jazyku

Výsledky súťaže v písaní esejí v anglickom jazyku

Vyhodnotenie súťaže tvorivého písania esejí  v anglickom jazyku sa uskutočnilo v pondelok 10.6.2019.          

Na 1. mieste sa umiestnila S. Szántová /3.F/, 2. miesto získali eseje N. Kocúrovej /1.C/ a D. Šoltésovej /2.C/, o 3. miesto sa podelili študenti M. Muchová /2.C/ a D. Dzurjo /1.C/. V dotazníku po zhodnotení súťaže študenti ocenili aktuálnosť tém a možnosť “ vyjadriť sa na vybranú tému mojím slobodným názorom.” Dúfame, že  súťaž i zborník, v ktorom sú obsiahnuté ocenené práce, sa stane tradíciou v ďalších rokoch.