iGPH Boj 2018

Dňa 20.2.2018 sa na našej škole uskutočnila naša školská súťaž v programovaní a riešení logických úloh iGPH Boj 2018, na ktoej sa zúčastnilo 22 súťažiacich zo 6 škôl z Michaloviec, ale aj z Košíc.

Počas čakania na výsledky sa súťažiacim prihovoril aj prodekan SjF TUKE z Košíc pán doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.