IT tábor 2017

Náš IT tábor GPH 2017 sa začal 21. 8. 2017. Na tábor prišlo 70 detí zo základných škôl a okolo 18 animátorov. Deti sme rozdelili do 5 skupín a každá z nich dostala prideleného animátora, ktorý ju sprevádzal celý deň. Deti mali počas dňa rôzne zamestnania: programovanie v Pythone, programovanie robotov NXT Lego, programovanie nových robotov Ino Bot a včielok Blue bot, programovanie v Scratchi, programovanie autíčok Pro Bot a niektorí si aj zahrali ping pong.

Prečítajte si správu z IT tábora>>>