Náboj Junior 2019

V piatok 22.11.2019 sme v našej škole organizovali súťaž v riešení úloh z matematiky a fyziky  pre žiakov ZŠ Náboj Junior 2019.

Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.  Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Súťaže sa zúčastnilo 18 družstiev zo ZŠ z Michaloviec,  Humenného, Trebišova, Sobraniec, Veľkých  Kapušian, Strážskeho, Rakovca nad Ondavou, Budkoviec a Palína. Ďakujeme i celému tímu organizátorov na čele s Marcelom Polákom. Vyjadrená spokojnosť zástupcu z mládežníckej organizácie Trojsten – nášho vynikajúceho absolventa a teraz študenta informatiky v Bratislave Erika Kučáka nás tiež potešila, veríme, že spokojní boli súťažiaci žiaci i ich učitelia.

Prvenstvo obhájili žiaci zo  Základnej školy, Okružná 17, Michalovce, druhé miesto získali žiaci zo  Základnej školy, Štefánikova 31, Humenné, tretia bola Základná škola , T. J. Moussona 4, Michalovce. Veríme, že  žiaci si zoberú k srdcu Erikove slová, že najdôležitejší tentoraz nie je výsledok, ale zistenie potreby ďalšieho individuálneho vzdelávania.

Autori fotografií: Lukáš Štofila, Svätoslav Holonič