Odovzdávanie cien víťazom krajských kôl súťaží

V pondelok 10.5.2021 si naši víťazi a úspešní riešitelia prírodovedných súťaží a olympiád v krajských kolách prebrali diplomy a ceny z rúk pani zástupkyne RNDr. Renáty Gaľovej a ďalších učiteľov, ktorí našich študentov pripravovali na tieto prírodovedné súťaže.