Projekt Úsmev pre seniorov

Naša škola v predchádzajúcoom období od septembra 2019, realizovala dobrovoľnícky projekt “Úsmev pre seniorov”. Jeho cieľom bolo vychovávať mladých ľudí, aby si uvedomovali, čo je
bohatstvom ľudského života, aby si vážili vedomosti, prítomnosť a náklonnosť  starých ľudí. Aby pochopili krehkosť ľudského života a jeho vzácnosť. Cieľom  je vybudovať trvalejší vzťah medzi starkými v domoch seniorov a žiakmi školy, ktorí budú prinášať do domovov radosť a energiu mladosti. Súčasne starkí im budú vracať záujem cez rozhovory a spomienky na minulosť a tak im budú približovať staré zvyky a tradície z dávno zabudnutých čias v našom meste.

V decembri tento projekt skončil, ale naši dobrovoľníci sa budú starkým venovať aj naďalej a budú ich navštevovať v dome seniorov v Michalovciach.