Valentínsky ples 2018

Dňa 9. 2. 2018 sa v priestoroch Zlatého bažantu uskutočnil študentský valentínsky ples GPH, ktorý sa niesol v duchu Casino Night. Žiaci z 3. A a 3. B sa ho  nezúčastnili. Čo bola škoda. Ale žiaci z 3. C sa ho zúčastnili a veľmi dobre sa bavili.

Ďakujeme organizátorom, 3. E triede a pani Jurištovej, za perfektné organizačné zvládnutie a skvelú zábavu. foto: Patrik Šandrej, 2. A