Veľtrh vysokých škôl 2022

Dňa 22. novembra 2022 sa po siedmykrát uskutočnil na našej škole Veľtrh vysokých škôl s cieľom poskytnúť žiakom stredných škôl (Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou, Veľké Kapušany a i.) čo najviac informácií o možnostiach štúdia na fakultách a vysokých školách v rámci SR i ČR.

Tento rok bol výnimočný. Veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 30 vystavovateľov – univerzity a fakulty VŠ zo Slovenska i Čiech, InterStudy, GlobalLogic, Košice ITValley, Technicom TUKE, ÚPSVaR Michalovce, CPPPaP Michalovce a i., 1188 žiakov stredných škôl.

V rámci Veľtrhu vysokých škôl prebiehali súbežne aj odborné sekcie: sekcia pre kariérových poradcov, výchovných poradcov a manažment škôl a v rámci sekcie pre žiakov prednášky, na ktorých sa dozvedeli nielen o možnostiach štúdia či rôznych študijných odboroch, ale aj čo to o študentskom živote. Prezentovali sa IT firmy, fakulty technického zamerania, fakulta umení, vojenské školy a farmácia. Užitočné boli aj informácie o štúdiu na zahraničných vysokých školách.

24.11.2022 TV Mistral https://www.youtube.com/watch?v=puFlBbpXfQ0

25.11.2022 TV Markíza/Veľtrh VŠ 2022/Dobre platení vysokoškoláci Videá | TVNOVINY.sk | Domáce a zahraničné spravodajstvo

Fotografie: Peter Džama