Zasadanie modelového parlamentu

V dňoch 17. – 18. 12. 2019 na našej škole prebiehal Modelový parlament OSN známy pod názvom GPHMUN. Témou zasadnutia bol izraelsko – palestínsky konflikt, ktorý z pozícií jednotlivých krajín rieši 28 žiakov našej školy. V 14 družstvách hľadali možné návrhy na jeho vyriešenie. Rokovacím jazykom bola angličtina, takže žiaci precvičili svoje znalosti a doplniť slovnú zásobu o odborné pojmy. Celý priebeh zasadnutia viedli secretary general Martin Tima z 3.E a deputy Patrick Hebbecker zo 4.F.

Diplomati, zástupcovia jednotlivých krajín (študenti), hľadali možné riešenia palestínsko – izraelského konfliktu. Druhý deň delegáti pracovali na prijatí rezolúcie.

Boli predložené tri rezolúcie, ktoré navrhli zástupcovia Palestíny, Izraela a Egypta. Následne Valné zhromaždenie prijalo rezolúciu Palestíny.
Účastníci zasadnutia parlamentu získali certifikát. Vyhodnotení boli aj najlepší delegáti zasadnutia. Tentokrát to bol Martin Gabriel Hájnik (3.A) a Sebastián Kala (3.A), ktorí zastupovali štát Izrael.
Cieľom dvojdňovej konferencie bolo podnietiť u študentov vzdelávanie a diskusie o aktuálnych problémoch, medzinárodných vzťahoch a diplomacii. Žiaci si počas dvoch dní vyskúšali na vlastnej koži, aké je to byť v úlohe diplomata. Rokovanie prebiehalo v anglickom jazyku.
Ďakujeme všetkým účastníkom za úspešný priebeh tohto podujatia. Veľké poďakovanie patrí organizátorom a pomocníkom, hlavne Martinovi Timovi (3.E), Sofii Frederike Hajdúkovej (3. D) a Patrikovi Hebbeckerovi (4.F) 👏 klobúk dole 👍 za koordináciu ďakujeme pani profesorke Vasiľkovej a pani Herbecovej.