Klasifikačná porada za 3. štvrťrok

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok

  • Date & Time:
    • April 26, 2023
    • 14:30 to 16:00

Zasadnutie pedagogickej rady zamerané na vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok šk. roka 2022/2023 pre 1. – 4. ročník