IT tábor GPH 2022

Už po desiaty krát sme organizovali náš IT tábor GPH 2022. Práve v roku, kedy naša škola oslavuje 100. rokov od založenia. Na tábore sa zúčastnilo 70 detí zo základných škôl z regiónu, asi 20 animátorov, ktorí pomáhali s vedením skupín, s lektorovaním, s prípravou pokusov na fyzike, chémii a biológii. Viedli aktivity ako farbenie tričiek, programovanie v Pythone, tvorbu 3D grafiky, programovanie Lega, úvod do počítačovej bezpečnosti a iné. Pomáhali nám aj naši učitelia: p. Kunčová, p. Jurištová, p. Semková, p. Hudymač, p. Nedelský, p. Heveryová, p. Palovčák, p. Sibal a p. Spišáková, ktorá celý tábor zastrešovala. Tábor prišla oficiálne otvoriť aj p. zástupkyňa Renáta Gaľová a prišla sa na deti pozrieť aj pani riaditeľka Katarína Olšavová.

Tohoročná farba tábora bola ružová :-). Celý čas si deti užívali zábavu, oboznamovali sa so zaujímavosťami  a nadväzovali priateľstvá medzi sebou. Vládla veselá, uvoľnená atmosféra. Naša škola zrazu ožila detskou vravou s smiechom.

Už sa tešíme na ďalší rok tábora. Držíme palce v novom školskom roku 2022/2023!