LVVK v Tatranskej Lomnici

V dňoch 23.1. – 27.1. 2023 (1ABC) a 30.1. – 3.2.2023 (1DEF) sa uskutočnili dva turnusy lyžiarskeho/snowboardingového výcvikového kurzu našich prvákov. 135 žiakov 1. ročníka, 6 lyžiarskych inštruktorov pod gesciou Mgr. E. Furdu, ranné rozcvičky, lyžovačka, denné rozkazy, prednášky i oddychové aktivity – to všetko je už za nami.

Veterné počasie nám nie vždy prialo, no my sme sa snažili využiť každú príležitosť na lyžovanie.

Okrem praktického výcviku sme absolvovali aj prednášky odborníkov – pán Viktor Beránek, správca chaty pod Rysmi, nám zaujímavo prednášal o živote na horách. Navštívili sme múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici, kde sme si mohli prezrieť expozíciu flóry a fauny našich hôr.

Tešíme sa o rok znova:-)

PK TSV