OK ONEJ 2019

OK ONEJ 2019

🌺Dňa 17. 1. 2019 bola naša škola organizátorom 29. ročníka okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov. 19 žiakov reprezentovalo 7 stredných škôl. Žiaci súťažili v 2 kategóriách 2A a 2B .
Umiestnenie našich žiakov 🌺
kategória 2A:
2. miesto: Michal Tarbaj
3. miesto: Miroslav Patlevič

kategória 2B:
3.miesto: Radoslav Ivan Romanyszyn

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14.2.2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, postupujú žiaci, ktorí sa v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku umiestnili na 1. a 2. mieste v každej kategórii. Víťazi kategórie 2 C postupujú do krajského kola zo školského kola. Víťazom tejto kategórie na našej škole bol Patrick Jan Hebbecker.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.
Zároveň ďakujeme všetkým kolegom – nemčinárom, ktorí svojou aktívnou prácou v skúšobných komisiách prispeli k zdarnému priebehu olympiády.