Finalistka Ceny Dionýza Ilkoviča 2020

Finalistka Ceny Dionýza Ilkoviča 2020

Aj tento rok si počas slávnostného večera 2. decembra 2020 prevzali Cenu Dionýza Ilkoviča výnimoční učitelia, ktorí svojou mimoškolskou aktivitou inšpirujú žiakov základných a stredných škôl a vychovávajú z nich špičkových odborníkov v prírodných vedách. Vzhľadom na pandémiu bolo tohtoročné odovzdávanie presunuté do online prostredia.

V tomto školskom roku bola na ocenenie Cenou Dionýza Ilkoviča za Gymnázium Pavla Horova nominovaná pani riaditeľkou  RNDr. Mária Spišákovú, PhD. (MAT-FYZ-INF)

Mária Spišáková pôsobí na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach od roku 1989. Odkedy je v školstve neustále sa vzdeláva a v oblasti IT sa snaží vzdelávať aj svojich žiakov, kolegov i širokú verejnosť. Aktívne a úspešne sa venuje lektorskej, metodickej, publikačnej činnosti v oblasti informatiky a fyziky. Každoročne prezentuje svoju prácu  na odborných konferenciách (Quo vadis vzdelávanie k vede a technike, Učíme pre život, Tvorivý učiteľ fyziky, CISCO konferencia). V úspešnej príprave študentov sa odzrkadľuje jej vysoká profesionalita, pedagogické majstrovstvo i ľudský prístup. Výsledky jej práce so študentmi boli prezentované na konferenciách AINAC 2002, TGM Die Schule der Technik, Viena, European Schoolnet – Brusel 2003, DIDINFO, konferencii Infovek a i. Na gymnáziu vyučuje informatiku, sieťové technológie, programovanie, semináre z informatiky a vďaka svojmu proaktívnemu prístupu motivuje študentov k štúdiu informatiky a technických predmetov. Venuje sa v rámci krúžkovej činnosti príprave nadaných žiakov. Jej žiaci sa zúčastňujú celoslovenských prehliadok SOČ či súťaží ako Robotický Battle, Lego Race, Networking Academy Games,  Korešpondenčný seminár z programovania a i.

Patrí medzi zanietených inovátorov vyučovacieho procesu, je školiteľkou systému Vernier pre demonštračné a laboratórne  školské experimenty. Neustále zavádza do  vyučovania nové moderné aktivizujúce metódy, vyučuje fyziku v škole metódou CLIL.

Je manažérkou lokálnej CISCO akadémie a koordinátorkou denného IT tábora pre žiakov ZŠ. Zábavným spôsobom uvádza deti do sveta informatiky a programovania, snaží sa im ukázať krásu digitálnych technológií, ich využitie a radosť z poznávania nového. Učí deti programovať v rôznych programovacích prostrediach ako sú napr. Scratch alebo Microsoft blockly, v ktorom sa učia programovať micro:bit-y.   Je zakladateľkou regionálnej súťaže iGePeHa Boj, ktorá má svoju tradíciu od  roku 2008 a  jej cieľom je pritiahnuť žiakov ZŠ a SŠ  k programovaniu.

Je autorkou celoslovenskej učebnice Databázový systém MS Access pre SOŠ.

Už každoročne sa na našej škole pod jej gesciou organizujú aktivity (programátorské workshopy, exkurzie v IT spoločnostiach, prednášky zaujímavých ľudí) v spolupráci s neziskovou organizáciou Aj ty v IT a s organizáciou Pontis n.o., ktoré smerujú žiakov k informatických povolaniam.

Odborná porota pod vedením Martina Plescha zo Slovenskej akadémie vied vybrala spomedzi 70 nominovaných učiteľov troch finalistov – Máriu Spišákovú z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, Marcela Tkáča z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove a Antona Belana zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave. Celkovým víťazom za rok 2020 sa stal zanietený chemikár Marcel Tkáč. Tento rok správna rada Nadácie Dionýza Ilkoviča, ktorá ocenenie organizuje, vybrala ešte jedného víťaza. A to v špeciálnej kategórii „Online vzdelávanie“ za mimoriadne dobre zvládnutý prechod do digitálneho vzdelávania a pomoc nielen študentom, ale aj kolegom. Toto ocenenie získal pán učiteľ Jozef Zvolenský zo Základnej školy Skýcov. Zoznámte sa s laureátmi Ceny Dionýza Ilkoviča 2020. Zdroj: https://www.nadaciadi.sk/pribehy-ucitelov/inspiruju-a-vychovavaju-buducich-vedcov-spoznajte-ocenenych-ucitelov-ceny-dionyza-ilkovica-2020/

Všetkým finalistom srdečne blahoželáme 🙂