Dobrovoľník roka 2020

Dobrovoľník roka 2020

Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnilo odovzdávanie cien Dobrovoľník roka 2020 v online priestore. Organizátorom podujatia Dobrovoľník roka 2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani je CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami zastúpenými Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka.

Z celého Slovenska bolo nominovaných 287 rôznych dobrovoľníckych organizácií, z ktorých 22 sa dostalo do užšieho výberu a 8 bolo ocenených. Je pre nás cťou, že v kategórii podpora dobrovoľníctva bol nominovaný aj náš dobrovoľnícky krúžok pod vedením Mgr. Aleny Vasiľovej, PhDr. Aleny Matovičovej a Mgr. Slávky Štovkovej.

V silnej konkurencii Komunitného centra Reuse Baterkáreň a Slovenského Červeného kríža sme síce Cenu Srdce na dlani v našej kategórii nezískali, ale tešíme sa, že sme mohli zviditeľniť školu i kraj.

Veľké ďakujem patrí našim študentom – aktívnym dobrovoľníkom z tried  III.B, III.C , II.B a i., ktorí majú srdce na dlani a otvoria ho každému, kto to práve potrebuje. Je to vzácny úkaz u mladých ľudí v tomto svete a zaslúžia si náš obdiv a vďaku.

Každý nemôže byť víťazom a o slove dobrovoľník to platí dvojnásobne.

Dobrovoľníci nečakajú za svoju prácu odmenu, prinášajú radosť, nádej a úsmev a naši dobrovoľníci zvlášť, veď majú v názve – Slnečnice.

Záznam z online prenosu: http://www.dobrovolnictvo.sk/news/show/3687/nominovani-a-oceneni-dobrovolnici-za-rok-2020