AKO zvládnuť (nielen) ONLINE vyučovanie?

AKO zvládnuť (nielen) ONLINE vyučovanie?

Ako si poradiť s prípravou do školy v predvianočnom a vianočnom období ?

Online vyučovanie je už v plnom prúde, niekomu úplne vyhovuje, iným až tak veľmi nie. Táto forma má svoje plusy, no „povestné hundranie“ sa ozýva veľmi často. Či už pri domácich úlohách, alebo aj kedy sa potrebujeme naučiť na niekoľko písomiek naraz. Nijako sa do toho nevieme pustiť a hľadáme si všakovaké výhovorky, len aby sme nemuseli vziať knihu do ruky. Inokedy si dokonca sami upraceme izbu, len aby sme to učenie a prípravu do školy oddialili. Nakoniec, po všetkých upratovacích rutinách si povieme, že už je veľa hodín a nakuknutie do kníh už bude zbytočnosťou. Prebytok stresu nepomáha, to už určite vieme každý podľa seba. Preto je dôležitá sebadisciplína. Ak som sa pripravoval len 15 minút, nemôžem očakávať jednotku. Práve preto je tu niekoľko rád, ako eliminovať možnosti úniku pred učením.

Ako prežiť online výučbu?

Odporúčame pozrieť si video 🙂 https://youtu.be/yuhFdC02GZI

  1. Udržuj si čisto v hlave ako aj na pracovnom stole

Aby sa nám lepšie orientovalo v čase, po príchode zo školy, tak by sme si mali založiť zápisník, v ktorom si môžeme podrobne rozplánovať zvyšok dňa a vyhradiť čas na učenie jednotlivých predmetov. Na prípravu do školy by sme si mali stanoviť reálnu časovú hranicu na učenie sa jednotlivých predmetov, no je dôležité nezabudnúť na prestávky. Učiť sa hodiny v kuse je bezvýznamné, pretože pozornosť človeka pri učení sa trvá maximálne 90 minút. Ak pri učení nezaberá žiadna finta na sústredenie sa, je vhodné si dať pauzu. Počas pauzy sa odporúča nastavenie si časového limitu, ako dlho bude prestávka trvať (nie je však vhodné, aby trvala dlhšie ako 15 minút), ísť sa napiť, ísť na WC, natiahnuť sa. Nevhodné trávenie prestávky či pauzy pri príprave zahŕňa písanie si so spolužiakmi, či kamarátmi prostredníctvom sociálnych sietí, hranie online hier, sledovanie TV, či akákoľvek sedavá činnosť.

Vo veciach je potrebný poriadok. Všetko počas vyučovacích hodín si zaznačuj, hlavne rôznymi farbami. Podčiarkuj si text, alebo si ho prepíš celý čitateľnejšie. Výbornou pomôckou je zapisovanie si vecí a úloh do kalendára, denné zostavenie časového harmonogramu, či zadávanie si pripomienok do mobilu. Azda najspoľahlivejšou metódou počas prípravy do školy a kvalitnom štúdiu je stanovenie si rutiny (cvičenie, raňajky, škola, príprava, prechádzka).

  1. Pripravuj sa pravidelne

Pravidelná príprava si vyžaduje využívanie mnohých dôležitých vlastností, ktoré nie sú dôležité len terazHovoríme o vlastnostiach, ako zodpovednosť, samostatnosť, vytrvalosť, schopnosť prekonávať prekážky, ale aj sebaovládanie. Pripravovať sa na hodiny či plniť si povinnosti bude teraz možno výzvou. No treba sa pokúsiť prekročiť rozmer školy a učenie sa pre známky.  Stále je si vhodné povedať, že nejde len o vedomosti a učenie sa pre známky, ale je to príležitosť trénovať si svoje schopnosti a zručnosti, ktoré sa  raz určite využijú  v živote, v práci. A sú veľmi dôležité. Dištančné vzdelávanie môžeme vnímať ako ich tréningové ihrisko s cieľom zlepšiť práve tieto vlastnosti (zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť zvládať prekážky, vytrvalosť a sebaovládanie).

Vhodným je preto nájsť si svoje pracovné tempo. Príprava po vyučovaní si vyžaduje sústredenosť, rozvahu. Vhodné je po sebe skontrolovať úlohy a opraviť chyby z nepozornosti. Počas hodiny, ako aj pri domácej príprave si treba pripomenúť „na čo práve myslím?“ K sústredeniu nás aktivuje správne držanie tela, vyvetraná miestnosť, zapisovanie si poznámok, pýtanie sa otázok (či už počas online hodiny, alebo využitie e-mailovej komunikácie s učiteľom prostredníctvom konzultačných hodín).

Po správnej príprave prichádza zaslúžená odmena. Vhodné si je vopred stanoviť čas určený na jednotlivé aktivity – písanie si kamarátmi, online hry, no pozor nie len na jeho začiatok, ale aj koniec.

  1. Online hodina je zábava

Škola vytvára edukačný priestor nielen materiálnymi podmienkami, ale najmä vzťahmi a atmosférou, ktorá v nej prevláda. Online vyučovanie má na žiakov vplyv nielen v rovine vzdelávania, ale aj v rovine emocionálnej. V tomto náročnom období predstavuje online hodina pre niektorých žiakov nielen priestor na učenie, ale aj na komunikáciu, upevňovanie sociálnych väzieb alebo  psychické povzbudenie. Platí to hlavne vtedy, ak je žiak doma osamotený, alebo trpí iným spôsobom. Cieľom online hodín by malo byť aj budovanie pevných vzťahov, ktoré môžu pomôcť žiakom toto náročné obdobie prekonať. Netreba zabúdať na veľmi prínosné online konzultácie,

Zopár užitočných rád :

Pripojte sa včas. Aj do školy treba chodiť včas, sledujte rozvrh online vyučovania a pripojte sa v určený čas, aby ste ostatných nevyrušovali a neprišli o úvod hodiny.

Vypnite mikrofón. Keď sa pripojíte, vypnite si mikrofón. Okrem rušivých zvukov z vašej domácnosti zabránite aj zhoršenej kvalite online prenosu.

Zapnite kameru. Ak nemáte technické problémy a máte dostatočne kvalitné internetové pripojenie, snažte sa zapájať do vyučovania so zapnutou kamerou. Vyučovanie je tak prirodzenejšie a osobnejšie.

Ak chcete hovoriť, prihláste sa. Rovnako ako v škole, aj pri online vyučovaní nemôžu hovoriť všetci naraz. Väčšina bežne používaných aplikácií umožňuje prihlásiť sa o slovo pomocou ikony ruky alebo dlane.

Diskutujte k veci. Konverzáciu alebo chat používajte na stručné komentáre k téme, riešenie technických problémov, kladenie otázok a pod. Nezahlcujte chat zbytočnými komentármi, emotikonmi a pod.

Nerušte a nedajte sa rušiť. Počas online vyučovania si vypnite všetky ostatné zariadenia a aplikácie. Snažte sa sústrediť na vyučovanie a nedať sa vyrušovať inými podnetmi.

Nezabudnite, že ste v triede (aj keď virtuálnej). Pri online vyučovaní platia tie isté pravidlá, ako pri vyučovaní v triede. To, čo by ste nepovedali ostatným nahlas tvárou v tvár, nehovorte pri online prenose ani nepíšte do chatu. Rešpektujte názor ostatných. Ak si chcete odfotiť  alebo nahrať obrazovku počas vyučovania, nezabudnite si vypýtať súhlas od ostatných účastníkov vyučovania.

Aj o tom, ako sa správne učiť  sa môžeš porozprávať so školskou psychologičkou po e –mailovej dohode na stretnutí : annamatovicova@gmail.com

PhDr. Anna Matovičová