Oceňovanie víťazov krajských kôl predmetových olympiád

Oceňovanie víťazov krajských kôl predmetových olympiád

20. apríla 2022 sa v historickej aule UPJŠ v Košiciach konalo oceňovanie víťazov krajských kôl predmetových olympiád a učiteľov – tútorov, ktorí ich pripravovali.

Z našej školy si ocenenie z rúk dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prebrali PaedDr. Ľubomír Hajdanka a Matúš Jakuboc (IV.E) za 3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády.

RNDr. Andrea Ivanová prevzala ocenenie za víťaza krajského kola biologickej olympiády (posterová časť) Martina Ivana (3.B ) , ktorý sa dnes zúčastňoval celoštátneho kola biologickej olympiády.

Veľmi sa tešíme, že v silnej konkurencii košických gymnázií sa nestratilo meno našej školy a oceneným žiakom aj ich pedagógom srdečne blahoželáme.