Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

Po minuloročnom pozitívnom ohlase na prípravné prijímačkové kurzy sme tu znova pre deviatakov s našou ponukou!

V dňoch od 11.4. do 13.4. 2022 a od 20.4. do 22.4. 2022 v čase od 17.00 – 18.00 hod. sa uskutočnia online prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky na prijímacie skúšky do prvého ročníka pre uchádzačov o štúdium na Gymnázium Pavla Horova.

Kurzy budú viesť naši interní učitelia a cieľom kurzu je preriešiť ukážkové testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry z minulých rokov. Vzorové testy nájdete na https://www.gphmi.sk/prijimacie-konanie/#vzor-testy

V prípade Vášho záujmu o tieto kurzy sa môžete do piatku – 8.4.2022 24.00 hod. prihlásiť vyplnením tohto formulára: https://forms.gle/VpmtXk8Dqeogwg8P8

Kurzy budú prebiehať v prostredí MS Teams  a  link na pripojenie bude zaslaný do mailovej schránky zákonného zástupcu uchádzačov o štúdium, ktorý ste uviedli na prihláške.

Tešíme sa na stretnutie.

Mgr. Ľudmila Sušková, zástupkyňa riaditeľky školy