European Student Councils

European Student Councils

Dnes 11.5.2022 sme na našej škole privítali študentov z Fínska, Moldavska, Estónska, Rumunska i Slovenska v rámci projektu European Student Councils, ktorý organizuje Regionálne centrum mládeže v Košiciach.

Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu skúseností práce školských študentských rád a prispieť k rozvoju ich činnosti. Prácu študentskej rady na Gymnáziu Pavla Horova prezentovali jej predsedníčka Kristína Gaľová a žiak Peter Šimko a spolu so zahraničnými študentmi diskutovali o jej aktivitách. Neskôr svoju študentskú radu a jej prácu predstavili aj študenti z Fínska.

Naši študenti ukázali našim hosťom priestory školy, moderne vybavené odborné učebne a podali im informácie z histórie i súčasného diania na škole. Predstavili tiež úspechy našich žiakov a ich aktívne zapájanie do projektov. Celá prehliadka sa niesla v duchu 100.výročia založenia školy. Nechýbala prezentácia slovenskej kultúry v podaní tanečníkov súboru Zemplín a ďalších talentovaných žiakov.

Popoludnie strávili študenti v meste prehliadkou Zemplínskeho múzea a neskôr formou zadaných úloh museli zvládnuť orientáciu v meste.

Veríme, že návšteva GPH a Michaloviec bola pre nich príjemná a inšpiratívna a prispeje k rozvoju práce študentských rád vo všetkých zúčastnených krajinách.

Mgr. Beáta Ryníková