Večerná prehliadka školy

Večerná prehliadka školy

Večerná prehliadka školy pre našich absolventov, ktorí si prišli zaspomínať na školské časy i pre záujemcov s hojnou účasťou verejnosti sa uskutočnila 12. októbra 2022. Sprievodcom bol  Matej Starják, historik a zástupca riaditeľky školy. Okrem historických faktov ich previedol priestormi školy, ktoré za bežných okolností nie sú prístupné verejnosti.

Hojná účasť takmer 120 záujemcov nás uistila v tom, že Gymnázium Pavla Horova má svojich priaznivcov.

Ďakujeme, že ste s nami oslávili storočnicu významnej vzdelávacej ustanovizne na Zemplíne.

Ďakujeme CVTI Košice za zapožičanie interaktívneho displaya a integrovanie testu o GPH.