Správna voľba povolania – študuj v kraji

Správna voľba povolania – študuj v kraji

Po viac ako trojročnej prestávke sa 9. februára 2023 v priestoroch športovej haly GPH uskutoční prezentačná výstava stredných škôl KSK s názvom Správna voľba povolania – študuj v kraji pre ôsmakov a deviatakov z okresu Michalovce, Sobrance.

Srdečne pozývame žiakov, rodičov, výchovných i kariérových poradcov.

Aktivita sa bude konať dňa 9. februára 2023 v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Oficiálne otvorenie  je naplánované 9. februára 2023 o 9.00 hod.

Súčasťou podujatia bude aj workshop pre riaditeľov a výchovných/kariérových poradcov základných a stredných škôl. Na workshope vystúpia zástupcovia KSK, ÚPSVaR Michalovce, Centra poradenstva a prevencie Michalovce a iní odborníci v oblasti školstva. Workshop sa bude konať dňa 9. februára 2023 v budove Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach (2. poschodie, miestnosť č. 96) so začiatkom o 10.00 hod.

Link na on-line dotazník, ktorým potvrdzujete účasť výchovného/kariérového poradcu ZŠ na pripravovanom workshope nájdete na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbYa-7zLOCa2GhScdUnlWvroOfkeBf56rXHNoATppdzqG6dQ/viewform?usp=pp_url.  V dotazníku môžete uviesť tému do diskusie, ktorá by Vás zaujímala, či bola pre Vás a Vašich žiakov, poradcov alebo zamestnancov školy podnetnou.

Tešíme sa na stretnutie s vami 🙂