Cieľ Európa

Cieľ Európa

Cieľ Európa  –  zorganizovaním workshopu s touto témou sme sa opäť v rámci tradičnej vyučovacej hodiny občianskej náuky pokúsili naplniť cieľ vzdelávacieho poslania pre tých najpovolanejších – našich žiakov. Našimi hosťami boli zástupkyne projektu „Európskej migračnej siete“ pôsobiacej na Slovensku už od roku 2008.

Počas dvoch vyučovacích hodín sme intenzívnou skupinovou prácou na riešení modelovej situácie postavenia migrantov v troch rôznych európskych krajinách, rozvíjali úroveň humanizácie samých seba na báze politickej, ekonomickej, verejnej, globálnej, no najmä intrapersonálnej.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za obohacujúce názory, ktoré sme si navzájom odovzdali a za to, že si slovami klasika: „ V škole odovzdávame pre život to najdrahšie školné – prežitú skúsenosť. “

PhDr. Michal Košičan, PhD.