IT Creativity Lab 2

IT Creativity Lab 2

33 žiakov našej školy v tomto školskom roku pracuje v IT Creativity Labe na nových projektoch – Fitko do kapsy, Codename Yellow. V projekte IT Creativity Lab pokračujeme už druhý rok v spolupráci s firmou Fpt Slovakia, študentmi Technickej Univerzity v Košiciach a Košice IT Valley.

Hlavným cieľom projektu LAB IT Creativity je nadchnúť stredoškolákov pre informačné technológie, poskytnúť im užitočné praktické zručnosti, prehĺbiť ich programátorské vedomosti, prepojiť kreatívne a kritické zmýšľanie a pracovať v tíme.

Vďaka zapojenosti do tohto projektu škola v minulom roku získala kreatívne IT laboratórium, vybavené najmodernejšími digitálnymi technológiami. Práve v ňom vytvárali žiaci svoje projekty.

Žiaci pracujú na svojich projektoch pod koordináciou Ing. Otílie Heveryovej, RNDr. Márie Spišákovej, PhD., za odbornej pomoci študentov TUKE a mentoringu Dodana Vojtka z firmy FPT Slovakia s.r.o. od novembra 2022.

Prvá prezentácia prác tímov zapojených škôl sa uskutočnila dňa 2. marca 2023 v Technicome v Košiciach a finále ukončených projektov bude v júni 2023. Držme si palce!