Bronzová kvalifikačná expedícia DofE

Bronzová kvalifikačná expedícia DofE

Nádherná scenéria Volovských vrchov bola turistickým cieľom bronzových kvalifikačných expedícií skupín Mladé svište a Preživší v dňoch 27. -28. 6. 2023 v programe DofE.

Expedície boli v réžii žiakov – našich dofákov, ktorí svojim zodpovedným prístupom naplánovali veľmi peknú trasu Olcnava – Galmus – Krompachy, počas ktorej plnili svoje ciele zamerané na pozorovanie fauny a flóry v prirodzenom ekosystéme okolia lúčno-lesnej planiny Galmus. Správnym vyhodnotením rizík, zdokumentovaním terénu, informáciami o zaujímavostiach v okolí, kulinárskymi schopnosťami provianťákov, medikmi, ktorí boli pripravení vždy pomôcť, správnou logistikou a materiálnym vybavením prispeli k nezabudnuteľným zážitkom na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

Mgr. Iveta Valisková, Mgr. Vladislav Hudymač