101 rokov gymnázia

101 rokov gymnázia

Vážení pedagógovia, milí žiaci!

Presne pred rokom sme stýkrát chválili čas. Naša škola oslavovala sté výročie svojho vzniku.

Pootvorme teraz spoločne dvere, ktoré nás pomyselne zavedú do obdobia vzniku našej vzdelávacej inštitúcie.

Prvé snahy či pokusy o zriadenie školy gymnaziálneho typu v Michalovciach sa datujú už od čias Rakúsko-Uhorska.

Štátne reálne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským bolo v Michalovciach  zriadené dňa 22. septembra 1922, k jeho oficiálnemu otvoreniu potom došlo 2. októbra toho istého roku. Prvým riaditeľom sa stal Otakar Formánek – učiteľ českej národnosti.

Slávnostné otvorenie  prvého  „najvýchodnejšieho slovenského gymnázia“ sa uskutočnilo 12. októbra 1922 vo dvorane hotela Zlatý býk.

V prvom školskom roku mal pedagogický zbor – okrem riaditeľa – 5 členov.

Názov gymnázia sa od čias jeho vzniku menil niekoľkokrát. Od novembra 1980 dodnes nesie škola názov Gymnázium Pavla Horova. Najväčší rozmach zažila táto škola na začiatku tohto tisícročia, keď tu študovalo okolo 900 žiakov. V tom čase tu boli triedy označené nielen písmenami od A po F, ale dokonca aj G či H. A stávalo sa, že v jednej triede bolo až 40 žiakov.

So školou sú späté i viaceré osobnosti, ktoré tu alebo učili, alebo študovali. Spomenúť možno literárneho vedca a kritika Alexandra Matušku, kňaza Štefana Hlaváča, básnika Pavla Horova, diplomata Juraja Králika, kardinála Jozefa Tomka, politika Mariána Čalfu, moderátora Milana Zimnýkovala a mnohých iných. O dobré meno školy sa zaslúžili generácie vynikajúcich učiteľských osobností a tisícky absolventov.

 

Každým rokom sa naše gymnázium modernizuje. Škola sa môže pýšiť vybavením s IT technikou, renovovali sa i priestory telocvične, zrekonštruovali sa kabinety a učebne. Pred pár dňami sa otvorilo aj multifunkčné ihrisko, kde si môžu žiaci zdokonaľovať svoje fyzické a kondičné zručnosti.

Jedno sa však ani za 101 rokov nezmenilo. Vzťah medzi učiteľom a žiakom, ktorý  dodáva vyučovaniu a spoločne stráveným chvíľam náboj, energiu a chuť. Školu netvoria múry, lavice, ale tvoria ju ľudia, pocity a emócie.

Milí spolužiaci, vraví sa, že všetci máme svoje stroje času. Niektoré nás berú späť – volajú sa spomienky. Niektoré nás vedú vpred, tie sa volajú sny. Možno ste sa dnes práve takými časostrojmi nechali uniesť do minulosti a privoňali ste k dávnym rokom nášho gymnázia. Budeme radi, ak vás so školou budú spájať aj vaše sny. S talentom i srdcom na správnom mieste potom môžete vstúpiť na akékoľvek územie a realizovať vaše túžby. Naša veľká gymnaziálna rodina je už teraz na vás právom hrdá.

Karolína Hreňová, žiačka GPH