Pozvánka na súťaž GPH Lego Race

Pozvánka na súťaž GPH Lego Race

Gymnázium Pavla Horova organizuje druhý ročník súťaže: GPH Lego Race, súťaž v programovaní  Lego robotov. 

Je to tímová súťaž v 2 kategóriách: futbal robotov a prenášanie predmetov po čiare. Súťažiaci si doma vhodne upravia roboty LEGO tak, aby boli vhodné na súťaže.  Termín súťaže je v utorok 24.10.2023 zraz od 8:00 v Gymnáziu Pavla Horova Michalovce, v učebni na 2. poschodí.

Futbalový turnaj sa bude hrať systémom každý s každým po 10 minút. Súťaž v prenášaní predmetov po čiare bude určená dráhou a prenášaním ľahkej valčeka na určené miesto.  Celá súťaž sa bude konať počas 1 dňa v priestoroch školy.
Tímy sa môžu zaregistrovať samostatne, alebo ich môže zaregistrovať vyučujúci, ktorý ich bude na súťaž sprevádzať. Tímy sa môžu prihlásiť do obidvoch súťaží.
Tímy si donesú vlastné postavené Lego roboty. Iné roboty ako LEGO nebudú do súťaže pustené.
Tešíme sa na stretnutie s vami.
Za organizátorov: Mária Spišáková, Gymnázium Pavla Horova