Pozvánka na Deň otvorených dverí

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, milí deviataci, vážení kolegovia na základných školách, výchovní poradcovia,

 

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach ako moderná a inovatívna vzdelávacia inštitúcia zemplínskeho regiónu, ponúkajúca kvalitné stredoškolské vzdelanie už viac ako 100 rokov, Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí.

Chceme byť pre Vás, budúcich stredoškolákov, nápomocní pri náročnom výbere strednej školy, ktorý často zásadne ovplyvní Vašu budúcnosť a sme pripravení odpovedať na každú otázku, týkajúcu sa štúdia na našej škole.

V snahe reagovať na potreby rýchlo sa meniacej spoločnosti a ponúknuť žiakom perspektívne študijné zameranie zavádzame pre školský rok 2024/2025 okrem tradičnej ponuky študijného odboru 7902 J gymnázium (Moduly 1 – 5 modulov školského vzdelávacieho programu) ako jedno z 10 gymnázií na Slovensku i nový študijný odbor 7902 J 05 – gymnázium – informatika. Tento odbor je navrhnutý tak, aby pripravil žiakov na vysokoškolské štúdium a úspešné pôsobenie v oblastiach IT a STEM s dôrazom na umelú inteligenciu, analýzu dát, smart technológie, kyberbezpečnosť a robotiku.

Deň otvorených dverí (DOD) na Gymnáziu Pavla Horova budeme organizovať prezenčnou formou v týchto termínoch:

6. 2. 2024 (utorok)v čase od 17.00 hod. pre rodičov a všetkých záujemcov (prehliadka školy, stretnutie s vedením školy, oboznámenie s novinkami štúdia na GPH, s benefitmi štúdia a logistikou podávania prihlášok na našu školu);

7. 2. 2024 (streda)v čase od 8.45 hod. pre žiakov ZŠ.

Počas Dňa otvorených dverí Vám ponúkneme zaujímavé a pestré portfólio rôznorodých aktivít, dozviete sa dôležité informácie o fungovaní školy, o študijných odboroch, o spôsobe podávania prihlášok na našu školu, o školských akciách, mimoškolských aktivitách, o projektoch školy, o uplatnení absolventov a o bežnom študentskom živote. Na DOD bude participovať aj partnerská inštitúcia – Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.

Tešíme sa na Vás 🙂

Kontakt: 056/6423097, gph@gphmi.sk

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy