Úspechy v krajskom kole Ruského slova

Úspechy v krajskom kole Ruského slova

Fantastické úspechy na krajskom kole Ruského slova

Dňa 25. januára 2024 sa konal na ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach 18. ročník krajskej súťaže Ruské slovo s tematikou ” Svet profesií”. Veľmi sa tešíme, naši žiaci boli opäť úspešní a získali tieto umiestnenia:

Poézia:

1.miesto-Karolína Hreňová, 3.F

2.miesto-Samuel Uhrín, 1.D

Próza:

  1. miesto- Alexandra Pavlovová, 1. D
  2. miesto Michal Mihaľov, 4.C

Próza-RP:

  1. miesto Sofia Bosáková, 1.D

Spev-sólo:

  1. miesto Noemi Knežová, 3.B
  2. miesto Žofia Žofčáková, 2.F
  3. miesto Laura Borovičová, 1.B
  4. miesto Bianka Fečíková, 4.D

Skupinový spev:

  1. miesto Hana Hakošová (3.F ), Timea Mihalčová, Žofia Žofčáková (2.F)

Kategória učitelia a rodičia – 1. miesto Anna Nemcová

Do CK finále postupujú žiaci z 1. miesta.

 

K skvelým úspechom blahoželáme.

Ľuboslava Žolnová