Dezinformácie a boj s nimi

Dezinformácie a boj s nimi

Mladá, dospievajúca generácia je technologicky zdatná. Nemá ale dostatočné vedomosti o tom, ako sa tvoria a upravujú mediálne obsahy, ako fungujú mediálne spoločnosti, kto vlastní médiá, ako dochádza k mediálnym manipuláciám, nedokáže rozlíšiť komerčný obsah od spravodajského obsahu. Veľa stredoškolákov dokonca nevie, že máme duálny systém televízneho a rozhlasového vysielania, ktoré médiá sú verejnoprávne a ktoré súkromné.

Mnohí stredoškoláci nevedia odhaliť mediálne manipulácie a konšpiračné teórie. Nepoznajú pravidlá, ktoré má novinár dodržiavať a práva, ktoré si môžu uplatňovať voči médiám, napr. právo na odpoveď, opravu, ochranu osobnosti a pod.

Generácia mladých ľudí na stredných školách je jedným z najzraniteľnejších terčov extrémistov.

V rámci rozvoja mediálnej gramotnosti sa v dňoch 7. a 8.februára 2024 naši žiaci zamýšľali a pracovali s pojmami ako sú hoax, dezinformácia, konšpirácia a pod. Projekt je spolufinancovaný MŠVVaŠ SR. Tentokrát to bolo s lektormi z projektu Konšpirátori.sk, s pánom Jančárikom a pani Haséovou.

 

Tešíme sa, že sa o týchto veciach žiaci môžu dozvedieť aj v škole.

Mgr. Natália Demková