Úspechy v nemčine

Úspechy v nemčine

Sme medzi najlepšími …

Našim nemčinárkam sa podarilo nadviazať na úspechy predchádzajúcich rokov v olympiáde v nemeckom jazyku.

Naše gymnázium reprezentovali v krajskom kole olympiády:

kategória A – M. Gerberyová, O. Krájňáková

kategória B – M. Timková a A. Molčanová

M. Gerberyová obsadila 2. miesto, M. Timková 3. miesto. 

 

K tomuto úspechu im gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkých dievčatám za reprezentáciu školy.

VIELEN DANK, MÄDCHEN!

Mgr. Ivana Biačková