DSD 1 – medzinárodné skúšky aj na našom gymnáziu

DSD 1 – medzinárodné skúšky aj na našom gymnáziu

DSD 1 – medzinárodné skúšky aj na našom gymnáziu

Po dôkladnej príprave preukázalo 18 žiakov a žiačok 3. ročníka a dve žiačky 2. ročníka svoje znalosti nemeckého jazyka.

V dňoch 13.03.2024 (písomná časť) a 21.- 22.03. 2024 (ústna časť) sa konali na našom gymnáziu medzinárodné skúšky DSD 1- Das deutsche Sprachdiplom.

V čom je táto skúška výnimočná?

Počas prípravy na ňu zdokonaľujú žiaci nielen svoje jazykové vedomosti a zručnosti, ale učia sa i argumentovať a rozvíjajú svoje kompetencie potrebné pre ich ďalší profesionálny život.

Výsledky budú zverejnené v júni.

Všetkým zúčastneným študentom gratulujeme a prajeme im veľa študijného úsilia pri príprave na skúšku DSD 2 (úroveň B2/C1).

Mgr. Ivana Biačková