DSD II na úrovni C1

DSD II na úrovni C1

Das Deutsche Sprachdiplom DSD II na úrovni C1 v tomto školskom roku získali za svoju cieľavedomú prácu na hodinách nemeckého jazyka dve žiačky z prírodovedných tried Margaréta Hajdúková, IV. B a Katarína Chromá, IV. D.

Je to úžasná kombinácia nemeckého jazyka a štúdia medicíny, ktorá otvára mladým ľuďom okná na európskom pracovnom trhu. Keďže nám vo 4. ročníku nemčina v jazykovej triede absentuje, záujemcov o DSD II bolo menej, ale v budúcom roku ich počet opäť narastie. Na príprave žiakov participuje naša nemecká lektorka Kyra Grewe, ktorej ďakujeme za spoluprácu.

Mgr. Ľudmila Sušková