Ochrana tvorivosti

Ochrana tvorivosti

Ako rozpoznám fejk od originálu?

Aký je rozdiel medzi patentom a ochrannou známkou?

Aké druhy ochranných známok sú v SR?

Čo chráni vzhľad výrobku a čo nové priemyselne využiteľné technické riešenia?

Odpovede na tieto a iné otázky týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva získali žiaci I. F triedy v rámci Dňa ochrany tvorivosti. Konferencia, ktorej cieľom je rozširovať povedomie žiakov o hodnote myšlienok a nápadov, sa uskutočnilo na VI. ZŠ Michalovce v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Poučná prednáška bola sprevádzaná interaktívnymi hrami a ukážkami vedeckých hračiek. Nadobudnuté poznatky si mohli žiaci otestovať vo vedomostnom kvíze.

Ing. Katarína Bušaničová