Účelové cvičenia

Účelové cvičenia

V dňoch 2. mája a 7. mája 2024 sa uskutočnili účelového cvičenia  pre žiakov 1. a 2. ročníka. Niesli sa v znamení pohybu a aktivít v prírode. Žiaci prvého ročníka absolvovali už svoje v poradí druhé účelové cvičenie. Realizované bolo v rekreačnej oblasti Biela hora a pod vedením skúsených inštruktorov, pedagógov GPH sa učili základy civilnej ochrany, zdravotnú prípravu, orientáciu v teréne a získavali zručnosti v práci s mapu a buzolou. Vyskúšali si aj streľbu zo vzduchovky a odpovedali v kvíze na aktuálne otázky dnešnej doby. Počasie prialo stanovištiam aj pešej turistike na Šíravu a späť.

Druháci sa taktiež nedali zahanbiť. Ich zápal a angažovanosť pri riešení rôznych úloh nám ukázali, akí sú šikovní a pripravení. Sme hrdí na ich úsilie a schopnosti zo základov zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, topografie, civilnej obrany ci streľby. Milo nás prekvapil ich perfektný prehľad o aktuálnej situácii a dianí vo svete. Gratulujeme každému zúčastnenému za jeho skvelý výkon, hlavne víťaznej triede 2.D.