Gymnaziálny päťboj 2016

Gymnaziálny päťboj 2016

Dňa 29.11.2016 sa uskutočnil na GPH 11. ročník regionálnej súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov. Pozvanie do súťaže prijalo šesť gymnázií Zemplínskeho regiónu (G. Snina, G. Trebišov, G. Veľké Kapušany, G. Sobrance, G. na Ul. Ľ. Štúra Michalovce a hostiteľské Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach).

Úlohy do 11. ročníka súťaže vybrali: RNDr. Zuzana Tomková (matematika, informatika), RNDr. Marcel Bruňák (chémia), RNDr. Blanka Jurištová (biológia), RNDr. Jozef Smrek a Mgr. Rudolf Holodňák (fyzika). Porota pracovala v zložení: RNDr. Mária Dományová (predsedníčka poroty), RNDr. Zuzana Tomková (informatika), RNDr. Mária Dományová (matematika), RNDr. Mariana Šariková (chémia), RNDr. Blanka Jurištová (biológia) a Mgr. Rudolf Holodňák (fyzika). Koordinátorkou súťaže bola RNDr. Mariana Šariková.

Súťaž sa uskutočnila pod garanciou pani Mgr. Kataríny Olšavovej, zástupkyne riaditeľa GPH pre prírodovedné predmety.

Dohľad nad regulárnosťou súťaže prevzala Mgr. Hudíková z Gymnázia Veľké Kapušany. Ceny do súťaže boli zabezpečené z Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov pána Drosca.

Päťčlenné družstvá súťažili v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov (matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika). Súťažiaci sa snažili získať pre svoje gymnázium čo najviac bodov, pričom preukázali schopnosť aplikovať svoje poznatky z prírodovedných predmetov. Svoje riešenia bez problémov dokázali obhájiť pred porotou. Súťaž bola veľmi vyrovnaná a napínavá.

Zadania úloh

Fotodokumentácia

Výsledné poradie:

  1. miesto Gymnázium P. Horova, Michalovce
  2. miesto Gymnázium, Sobrance
  3. miesto Gymnázium na Ul. Ľ. Štúra, Michalovce

Reprezentačné družstvá jednotlivých gymnázií:

  • Gymnázium Veľké Kapušany: Veseleniová, Balážová, Smutková, Paľová, Rebreš
  • Gymnázium Trebišov: Jakub Polak, Peter Kovaľ, Matej Kuriško, Simona Tomková, Jana Kaszonyiová
  • Gymnázium Sobrance: Lívia Kováčová, Karol Serbák, Natália Petruny, Kristína Tóthová, Karolína Rudolfová
  • Gymnázium Snina: Alžbeta Kislíková, Simona Rudolfová, Slavomíra Hunčárová, Štefan Kriško, Jozef Šimko,
  • Gymnázium na Ul. Ľ. Štúra, Michalovce: Róbert Cihaľ, Martin Mucha, Katarína Mydlová, Kristína Sentivániová, Adam Varga
  • Gymnázium P. Horova, Michalovce: Katarína Skopalová, Marek Podžuban, Matúš Vaľo, Martina Timková, Katarína Dančejová