Víťazstvo v športovej olympiáde

Víťazstvo v športovej olympiáde

Tretí rok po sebe sa stali študenti Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach víťazmi Dlhodobých športových súťaží Košického samosprávneho kraja. Druhí skončili gymnazisti z Trebišova a z tretieho miesta sa tešia gymnazisti z Parku mládeže z Košíc.

Víťazi v  celkovom bodovom hodnotení získali 199 bodov.

Som rád, že športovanie mladých ľudí ešte stále baví. Pohyb a radosť z neho dávajú dobrý predpoklad na zdravý život. Nielen teória z učebníc je pre študentov dôležitá, ale zahrať si napríklad basketbal či florbal so spolužiakmi, môže byť tiež prospešné. Utužuje to kolektív a hra prináša zážitky. Ďakujem im za férovosť a organizátorom na školách za možnosť športovať. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva

Súťaží sa od septembra do konca mája zúčastnilo 75 stredných škôl v zriaďovateľskej aj územnej pôsobnosti Košického kraja.  Dlhodobých športových súťaží sa v aktuálnom školskom roku zúčastnilo 7323 v 962 družstvách. Najviac družstiev súťažilo vo volejbale (141) a futsale (137), vyše sto družstiev si zmeralo sily aj v stolnom tenise, basketbale  a florbale. Okrem týchto športov mali stredoškoláci záujem aj o beh, plávanie, hádzanú, bedminton a nohejbal. Chlapci dominovali vo florbale a dievčatá vo volejbale.

Športovú olympiádu zastrešuje KSK a organizuje už 9. rok  Regionálne centrum mládeže, zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Vyhodnotenie stredných škôl nájdete tu.

Zdroj: Regionálne centrum mládeže