Dokument z exkurzie v CERN-e

Dokument z exkurzie v CERN-e

Naši študenti boli na exkurzii v CERN-e v juni 2017. Sprevádzali ich pani Kunčová, Semková, Andreeva a pán Furda. Navštívili múzeum interktívnych pokusov Technorama vo Winterture, Ženevu, európsku organizáciu pre jadrový výskum – CERN v Švajčiarsku. Dostali sa aj na Augille du Midi v Alpách, odkiaľ mali nádherný výhľad na Mont Blank. Pozrite si dokument z exkurzie, ktorý pre nás natočila pani Mgr. Viera Pakánová.

Exkurzia žiakov školy do CERNU, jún 2017