Grantový program pre študentov

Grantový program pre študentov

Študenti pozor!

Máte možnosť získať financie pomocou grantového programu „Talenty Novej Európy“! Program, ktorý už 11. rok organizujú Stredoeurópska nadácia (CEF) a SLOVNAFT, a.s., je príležitosťou pre talentovaných mladých ľudí získať finančný príspevok.

Počas  predchádzajúcich rokov CEF spolu so Slovnaftom rozdelili granty v sume takmer 650 tisíc eur medzi 322 nadaných mladých ľudí z celého Slovenska. V tomto roku bude rozdelených opäť 66 tisíc eur.

Cieľom programu „Talenty Novej Európy“ je identifikovať najtalentovanejších mladých z oblasti umenia, vedy a športu a v záujme ich ďalšieho rozvoja ich podporiť formou grantu. Získaný grant je možné použiť napríklad na nákup hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, športového výstroja; na úhradu výdavkov súvisiacich s účasťou na súťažiach, workshopoch a tréningoch – cestovné náklady, registračné poplatky; na úhradu nákladov na lektora alebo trénera, atď. V mnohých prípadoch tieto náklady presahujú možnosti rodičov talentovaných mladých ľudí a bez externej pomoci by sa títo nemohli ďalej rozvíjať. Práve preto CEF v spolupráci so Slovnaftom už 11. rok prichádza s programom, ktorého cieľom je podporiť výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by nemal byť potlačený alebo oslabený z finančných dôvodov.

Program je určený žiakom/žiačkam ZŠ a študentom/študentkám SŠ a VŠ s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní a chcú ďalej rozvíjať svoje nadanie. V aktuálnej výzve sa môžu o grant uchádzať talenty v oblasti umenia a vedy vo veku 12-25 rokov (hudobníci a hudobníčky od 10 rokov) a talenty v oblasti športu vo veku 8-18 rokov. Výzva je určená aj v minulosti podporeným talentom.

Prihlásiť sa do programu je jednoduché. Stačí, ak do 23. októbra 2017zákonný zástupca nadaného mladého človeka vyplní online prihlášku a priloží skeny potrebných dokladov na stránke www.tne.sk.