The Dark trip – multimediálne predstavenie

The Dark trip – multimediálne predstavenie

The Dark trip – Cesta do tmy v rámci projektu primárnej prevencie. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017.

Naši žiaci sa dňa 20.2. 2018 zúčastnili veľmi zaujímavého multimediálneho projektu. Videli sme príbeh, ktorý herec Martin Žák napísal, odohral a sám si aj odžil. Stvárňuje všetko, s čím sa mladý človek môže potýkať v dnešnej dobe. Od túžby neviazane sa zabávať, cez zraniteľnú lásku a schopnosť všetko jej podrobiť až po drogovú závislosť, dílerstvo a padnutie vďaka tomu až na úplné dno.
Predstavenie ponúklo mladým výborný umelecký zážitok a zároveň im svojím zmysluplným obsahom poskytlo dôležitý odkaz pre život.

https://www.youtube.com/watch?v=wJPayBMpNKY