IM2C 2018

IM2C 2018

The International Mathematical Modeling Challenge 2018

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapájajú do medzinárodnej súťaže IM2C – The International Mathematical Modeling Challenge 2018, v ktorej majú počas piatich dní vypracovať v angličtine matematický model riešenia zadaného problému. Cieľom IM2C je podporiť záujem o matematiku prostredníctvom matematického modelovania, ktoré umožňuje lepšie pochopiť, analyzovať a riešiť niektoré problémy z reálneho kontextu. V dňoch 23.4.-28.4. sa náš tím v zložení Kristína Coričová, Jana Mečiarová, Paulína Paľová a Marcel Polák (všetci II.C) pokúsi nájsť svoje originálne riešenie zadaného problému a zdôvodniť ho matematickou argumentáciou. Táto súťaž je ojedinelá svojho druhu a poskytuje žiakom priestor na vyjadrenie ich tvorivých myšlienok na úrovni otvoreného bádania, rozvíja schopnosť hľadať a spracovávať informácie rôzneho druhu, prináša im nové znalosti aj z oblasti anglického jazyka a umožňuje úzku tímovú spoluprácu.

PaedDr. Ľubomír Hajdanka