Správa z denného IT tábora GPH 2018

Správa z denného IT tábora GPH 2018

Už  po šiesty krát sme organizovali náš denný IT tábor na GPH pre deti zo základných škôl.

V dňoch 27. až 31. 8. 2018 na našej škole prebiehal 6. ročník IT tábor pre deti zo základných škôl. Tento rok sme prekonali rekord, prihlásilo sa nám 80 detí, s ktorými pracovalo 23 animátorov a 9 učiteľov.

Okrem programovania deti kreslili 3D modely, programovali BBC microbity, programovacie autíčka a tablety, programovali v Scratchi, pracovali s  hudbou, robili animované filmy. Okrem toho hrali futbal, ping pong, veľa behali, farbili tričká a natáčali dokumentárny film o priebehu IT tábora.

Počas tábora starší žiaci absolvovali prednášku s pánom Ing. Štefanom Pavelkom, ktorý je zakladateľom štúdia Cypronia s.r.o., ktoré sa zaoberá vývojom hier pre Nintendo a iné platformy a má sídlo v Michalovciach. Na tejto prednáške nám Štefan Pavelka porozprával o svojom štúdiu a o tom, ako sa tvoria hry.

Prežili sme spolu krásne 4 dni, tešili sme sa z prítomnosti detí, našich študentov a našich absolventov. Veríme, že dni prežité v tábore sa deťom zapíšu do pamäte a ovplyvnia ich na celý život.

Ďakujeme našim obetavým animátorom a lektorom z radov našich študentov a z radov našich absolventov, špeciálne chcem vyzdvihnúť Martina Vaška z VUT z Brna, Michala Biačka z TUKE, Martinky Podžubanovej z Farmaceutickej fakulty UK z Bratislavy. A našich nedávnych absolventov Mariána Mráza a Marka Pavla a Alexandry Haňovej.

Animátori, ktorí nám pomáhali s deťmi v jednotlivých skupinách boli:

Klára Gubíková, Dominika Duranková, Matúš Jurko, Veronika Jančíková, Diana Novotná, Alexandra Behunčíková, Alexandra Synčáková, Viktória Cseryová, Daniela Dančejová, Marián Kravec, Samo Laco, Pavol Biačko, Juraj Hadžala, Ján Šuto, Ema Huňadyová, Tamara Minarčinová a ďalší, ktorí pomáhai pri aktivitách v laboratóriu chémie a fyziky.

Ďakujeme aj obetavým učiteľom, ktorí lektorovali jednotlivé aktivity so žiakmi. Boli to:

Zuzana Tomková, Martin Nedelský, Brigita Porvazníková, Erika Dudášová, Andrea Ivanová, Beata Semková, Mária Spišáková, Matej Starjak, Tomáš Palovčák.

Pozrite si fotogalériu a onedlho aj náš dokumentárny film o IT tábore.

Dovidenia o rok 🙂

RNDr. Mária Spišáková

Na priebeh a prácu v našich krúžkoch prírodných vied nám prispelo mesto Michalovce.