Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe

Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe

Projekt „Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe“ prebieha na našej škole od 1. septembra a potrvá do 30. novembra. Vznikol na základe výzvy francúzskej Misie k storočnici 1. svetovej vojny, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do projektu je zapojených 20 žiakov  z rôznych tried školy. Rôznymi  aktivitami (prednášky odborníkov, exkurzie, štúdium dobových materiálov, krátke  divadelné predstavenie) si žiaci pripomenú priebeh bojov 1. svetovej vojny na východnom Slovensku, vznik ČSR a jeho význam pre vznik nášho gymnázia, vznik československých vojenských jednotiek v družobnom meste Cognac. Spoluprácou s partnerskou školou získa tento projekt európsky rozmer, čím sa potvrdí význam spomínaných udalostí pre historický vývin obidvoch krajín a pre dnešnú Európu.

 

Projekt získal finančnú podporu Ministerstva školstva SR a francúzskych partnerov.

 

Labellisé par la Mission du centenaire

de la Première Guerre mondiale.