Európsky deň jazykov 2018

Európsky deň jazykov 2018

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa oslavuje od roku 2001 vždy 26. septembra, sa u nás v škole uskutočnilo zaujímavé podujatie. Žiaci GPH sa tak pripojili k oslave jazykovej rozmanitosti v Európe. Pozvaným žiakom základných škôl priblížili štyri cudzie jazyky, ktoré sa v škole vyučujú. Celá akcia sa niesla v zábavnom a rodinnom duchu. Gymnazisti si pre žiakov ZŠ pripravili kultúrne pásmo, v ktorom nechýbali zaujímavé informácie o jazykoch, divadielko, hudobné vystúpenie či recitácia v
štyroch jazykoch. Prostredníctvom prezentácií predstavili osobitosti krajín, ktorých jazyky sa učia. V závere pripravili pre svojich mladších kamarátov jazykové hry a kvízy v nemčine, angličtine, ruštine a francúzštine. Týmto spôsobom chceli poukázať na to, že v dnešnej dobe je štúdium jazykov veľmi dôležité a prospešné. Veď práve jazyky sú kľúčom k poznaniu ostatných národov a vzájomnému porozumeniu. 🙂