Nová školská klubovňa

Nová školská klubovňa

Sľuby sa plnia!

👌Zrod novej školskej klubovne je v procese👌. Sľúbili sme, že prerobíme našu učebňu na Kamčatke na školskú klubovňu, kde by si žiaci mohli oddýchnuť, porozprávať sa, alebo aj študovať v pokojnom a kultúrnom prostredí. Na podlahu sme položili nové parkety, zakúpili sme stoli a stoličky. Sedačka, tulivaky a ďalšie časti interiéru budú postupne pribúdať….tešíme sa 😍

Ak chcete akýmkoľvek spôsobom pomôcť resp. prispieť nápadmi, obráťte sa na zástupcov študentskej a žiackej rady resp. vedenie školy. Vašu pomoc s vďačnosťou uvítame ❤️ Osobitné poďakovanie patrí Eme Huňadyovej a Soni Pasuľkovej, ktoré sa na zriadení školskej klubovne aktívne podieľajú.

Dôležité je povedať, že naši študenti si na ňu prispeli aj finančne, čo je super 👍. Výsledok ukážeme neskôr