Výsledky súťaže Expert 2019/2020

Výsledky súťaže Expert 2019/2020

Vedomostná súťaž Expert geniality show je už každoročne jedinečnou príležitosťou porovnať svoje vedomosti a všeobecný rozhľad so študentmi iných škôl. Jej 12. ročník sa uskutočnil 28. novembra 2019.  V školskom kole vedomostné úlohy riešili 22 žiaci, z toho bolo pätnásť riešiteľov 1. a 2. ročníka v kategórii G12 a sedem žiakov 3. a 4. ročníka v kategórii G34. Súťažiaci  si mohli zvoliť podľa vlastného záujmu dva z ponúkaných tematických okruhov.

Úspešní riešitelia v súťaži Expert 2019/2020

V celkovom poradí získali najlepšie umiestnenie Radovan Donner z 3.F /159. miesto /, Pavol Vaľo z 1.A  /406. miesto/ a Marcel Nadzam z 2.A  /408. miesto/  Z celkového počtu 1329 riešiteľov v  kategórii G12 a  757 študentov v kategórii G34  najvyššie bodové hodnotenie a titul EXPERTa  dosiahli v jednotlivých témach títo študenti:

  • Do you speak English?  M. Mackovič /2.A/ – 57.miesto, M. Nadzam /2.A/ – 77. miesto
  • Mozgolamy                V. Jančár /1.A/  – 102. miesto,  V. Takáč /3.F/ – 135.miesto
  • Góly body sekundy   P. Frena /1.B/ – 148 miesto
  • Svetobežník                Š. Mlynár/2.A/ – 108 miesto, R. Donner /3.F/ – 159.miesto
  • Od Dunaja k Tatrám  R. Donner /3.F/ – 43.miesto, S. Kala /3.A/ –  93. miesto

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.