99. výročie založenia našej školy

99. výročie založenia našej školy

  1. októbra si každoročne pripomíname výročie založenia našej školy – Gymnázia PavIa Horova.

Tento rok oslavujeme 99. narodeniny a pomaly ale isto sa blížime veľkému a dlho očakávanému jubileu.

Naša škola si v rámci svojej existencie veľa zažila a stále zažíva.

Neustále sleduje rôzne zmeny.

Na jednej strane to, ako sa striedajú jej študenti a učitelia, a na druhej to, ako vyzerá – nielen navonok, ale aj vo vnútri.

V predošlom roku si však prešla zmenou, ktorú nikto nečakal. Väčšinu školského roka totiž ostala úplne prázdna.

Každému z nás však napriek tomu škola ponúka neuveriteľné množstvo šťastných náhod. A je len na nás, či máme srdce otvorené.

A tak Ti, naše milé GPHčko, k narodeninám prajeme všetko najlepšie a hlavne ešte veľa pekných rokov. A už teraz sa tešíme na jubileum, ktoré spoločne oslávime o rok.