Medzi najlepšími študentmi stredných škôl v KSK

Medzi najlepšími študentmi stredných škôl v KSK

„Mladí ľudia sú nepochybne hybnou silou každej doby, či to už bolo pred 32. rokmi, keď ich nedokázali zastaviť ani najsilnejšie politické kádre, alebo v súčasnosti, keď ich talent a odhodlanie presahuje hranice kraja a aj našej krajiny. O šikovných východniaroch, našťastie, nie je núdza, čo sa len opäť preukazuje týmito oceneniami. Získali ich študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity aj za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu. Som na nich nesmierne hrdý,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

22.11.2021 boli pri príležitosti Dňa študentstva 2021 ocenení predsedom KSK Rastislavom Trnkom najlepší študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Predseda KSK oslávil Medzinárodný deň študentstva s dvadsiatkou stredoškolákov zo stredných škôl v Košiciach, Michalovciach, Sečovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Moldave nad Bodvou a Kráľovskom Chlmci. Ocenil  žiakov, ktorí robia východu dobré meno na celoslovenských i medzinárodných súťažiach, v športe, ale aj žiakov, ktorí svoj vzácny čas venujú charite, dobrovoľníctvu a angažujú sa pre spoločnosť. Za vynikajúce výsledky v súťažiach a olympiádach bol ocenený Matej Rovder,  žiak III.A.

Matej Rovder je excelentným žiakom 3. ročníka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky a od svojho nástupu na Gymnázium Pavla Horova sa aktívne zapája do širokého spektra aktivít. Baví ho spoznávať svet a učiť sa nové veci. Zaujíma sa o to, ako čo funguje a asi aj preto sa venuje prírodným vedám. Je rozhľadený a v tom mu pomáha aj záujem o techniku, od áut cez elektroniku až po počítače, ako aj jeho veľká záľuba v čítaní kníh.

Dlhodobo sa zúčastňuje súťaží v prírodných vedách ako matematická olympiáda, chemická olympiáda a fyzikálna olympiáda. V decembri 2019 úspešne reprezentoval Slovensko na medzinárodnej Olympiáde mladých vedcov v Katare, kde získal striebornú medailu.  Úspešný je aj v súťažiach Fyziklání či Fyzikálny a Matematický Náboj, predmetových olympiádach vo fyzike a matematike či súťaži ZENIT v programovaní. V minulom školskom roku, ako druhák, získal 2. miesto v Biologickej olympiáde v rámci Slovenska v kategórii B, v Geografickej olympiáde sa stal úspešným riešiteľom celoštátneho kola, v súťaži „Čo vieš o hviezdach?“ vyhral krajské kolo a vo Fyzikálnej olympiáde získal 3. miesto v krajskom kole. Úspechy zaznamenáva aj v olympiádach v anglickom a slovenskom jazyku. Mateja baví hudba, od šiestich rokov hrá na klavíri.

Matej, sme na teba hrdí!

Live streaming z oceňovania https://yout.be/74A0hVREEJY.