Naši gymnazisti si prebrali významné medzinárodné ocenenie

Naši gymnazisti si prebrali významné medzinárodné ocenenie

Takmer 190 študentov z Košického kraja si vo štvrtok 22. septembra 2022 prevzalo významné medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu.

Na Slovensku funguje program DofE od roku 2015. Po siedmich rokoch sa programu podarilo prekročiť hranicu, keď dokopy ocenil vyše 5 500 študentov z vyše 210 škôl a organizácií. Na jeseň 2022 si svoje ocenenie DofE odnesie celkovo vyše 1 300 mladých z celého Slovenska.

„Ocenenie DofE je dôkazom toho, že mladí ľudia vedia na sebe makať, nastaviť si ciele a vytrvalo a motivovane pracovať na ich naplnení. Sú to cenné charakterové vlastnosti, ktoré uznávajú top slovenskí zamestnávatelia,” vysvetľuje riaditeľ DofE na Slovensku Miloš Ondrášik.

Študenti stredných škôl z celého kraja opäť dokázali, že sa neboja výziev a majú srdce na správnom mieste. Za svoju usilovnosť získali významné ocenenie v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Mladý človek, ktorý chce cenu DofE získať, musí na sebe vytrvalo pracovať aspoň 6 mesiacov a prekonať 4 výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Vo štvrtok 22. 9. 2022 si ocenenia prebralo takmer 190 študentov z Košického kraja. Tí venovali pomoci vo svojom okolí vyše 3 194 hodín. Čistili okolie, venovali sa seniorom či rovesníkom, pomáhali rôznym neziskovým organizáciám a šírili dobro.

Zoznam škôl a organizácií z Košického samosprávneho kraja, kde študujú ocenení študenti:

 • Centrum voľného času, Košice
 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves
 • Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
 • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice
 • Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
 • Gymnázium P. Horova, Michalovce
 • Gymnázium P.J. Šafárika – P.J. Šafárik Gimnázium, Rožňava
 • Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou
 • Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
 • Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
 • Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce
 • Škola umeleckého priemyslu, Košice
 • Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice
 • Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
 • Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov
 • Základná škola Bernolákova, Košice
 • Základná škola, Ždaňa

V školskom roku 2021/2022 úspešne ukončili medzinárodný program Cena vojvodu z Edinburghu títo žiaci:

BRONZOVÁ MEDAILA: 

 • Adriána Kočíková
 • Alexandra Radyková
 • Alžbeta Molčanová
 • Damián Kozma
 • Filip Bamburák
 • Klára Muchová
 • Miriam Styrančáková
 • Nikola Turňová
 • Patrícia Planková
 • Šimon Saboslaj
 • Alexandra Magurová
 • Bianka Fečíková

STRIEBORNÁ MEDAILA: 

 • Daniela Bežovská
 • Diana Bežovská
 • Jana Žeňuchová
 • Matej Miša
 • Nina Kalaninová

V dobrovoľnej pomoci svojej komunite vidí zmysel aj samotný Košický samosprávny kraj.

„Župa podporuje vzdelávanie, ktoré sa nesústreďuje len na vedomostný rozvoj mladých, ale komplexne rozvíja aj ich schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život. To sa nám na východe darí aj vďaka programu DofE. stredoškoláci významným spôsobom podali pomocnú ruku starším aj sociálne vylúčeným. Cením si ich spolupatričnosť, ktorej výsledkom je po prepočte takmer 400 pracovných dní. Som na nich hrdý, aj vďaka DofE rozhýbali seba i celý náš kraj. Okrem toho, ocenenie, ktoré im právom patrí, uznáva vyše 20 zamestnávateľov a tiež pomáha pri získaní štipendií či pri prihlasovaní sa na vysoké školy doma aj v zahraničí,“  informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Program DofE rozvíja sebadisciplínu a systematickosť, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý sebarozvoj. Neoceniteľný je aspekt dobrovoľníctva, ktoré mladí ľudia realizujú v rámci programu. Tým sa rozvíja silný pocit spolupatričnosti a znižuje individualizmus, ktorý častokrát vedie k sociálnemu odcudzeniu sa v rámci spoločnosti.

Mladých študentov ocenili predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka, Klaudia Jacsa Nagyová z  Tesco Slovensko a vedúci Odboru školstva KSK, Slavomír Kožár.

Slávnostného oceňovania za svoju celoročnú prácu na sebe sa zúčastnili aj študenti Gymnázia Pavla Horova. Naši “dofáci” mali za úlohu zlepšiť sa vo svojej fyzickej kondícii vďaka športu, rozvíjať svoj talent a pracovať v oblasti dobrovoľníctva. V každej z týchto troch oblastí sa rozvíjali tak, ako si to sami určili. Na záver absolvovali dve expedície, cvičnú a kvalifikačnú. Študenti sa vybrali na dlhé trate do dedín a lesa a stanovali na rôznych miestach, kde si museli založiť oheň a navariť jedlo. Aj keď to bolo veľmi náročné, stálo to za ten ”pot”!

K dosiahnutiu bronzovej a striebornej úrovne všetkým.

Mgr. Vladislav Hudymač, koordinátor

DofE Slovensko – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Zdroj: https://web.vucke.sk/sk/novinky/stredoskolaci-z-kosickeho-kraja-si-prebrali-vyznamne-medzinarodne-ocenenie.html

https://indexmag.sk/2022/09/22/stredoskolaci-z-kosickeho-kraja-si-prebrali-vyznamne-medzinarodne-ocenenie/?fbclid=IwAR1D4-NquKgbC7U7vy7HPvRxRv5OKdIa7-cUw7MmP-7SUgEO8x2gocXgtDI