Stredná pre teba

Stredná pre teba

Košický samosprávny kraj aj tento rok uľahčí rozhodovanie žiakom končiacich ročníkov základných škôl, na akej strednej škole pokračovať v ďalšom štúdiu. K deviatakom na 186 základných školách v Košickom kraji v týchto dňoch putuje 5 635 brožúr Stredná pre teba.

Brožúra je prístupná aj elektronicky na https://www.strednapreteba.sk/.

Záujemcovia v nej nájdu ponuku krajských stredných škôl, to, ako sa vedia uplatniť, čo sa na škole vyučuje, aké zaujímavé odbory vedia skĺbiť s praxou v teréne a mnoho zaujímavých info aj fotiek.

Informácie o našej škole nájdete na https://www.strednapreteba.sk/skoly/gymnazium-pavla-horova-masarykova-1

Pre prvákov na stredných školách v Košickom kraji bude v budúcom školskom roku  k dispozícii dokopy 6 487 voľných miest, pričom toto číslo je navýšené o 13 % oproti reálnemu počtu žiakov v končiacich ročníkoch základných škôl.

Čas na podanie prihlášok majú školáci do 20. marca.

Župné stredné školy očakávajú prvákov na 18  gymnáziách, 24 stredných odborných školách, 5 obchodných akadémiách, 5 stredných priemyselných školách, 4 stredných zdravotníckych školách, 2 hotelových akadémiách, 2 konzervatóriách, 1 škole umeleckého priemyslu, 1 strednej športovej škole a 1 spojenej škole.

Zdroj: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/aktuality/zupa-opat-pomaha-deviatakom-rozhodovanim-kam-strednu.html