VIAC AKO NI(C)K

VIAC AKO NI(C)K

Dňa 21. februára 2023 sa žiaci 2. ročníka nášho gymnázia v spolupráci s koordinátorom ochrany detí pred násilím ÚPSVaR v Michalovciach PhDr. Mgr. R. Barkasim zúčastnili odbornej prezentácie Národnej linky na pomoc deťom v ohrození – VIAC AKO NI(C)K.

Počas diskusie s odborníkom mali žiaci príležitosť dozvedieť nielen niečo viac o tom, ako linka funguje, pre koho je určená a aké formy pomoci poskytuje, ale tiež to, aké dôležité je, povedať niekomu, keď nás niečo trápi. Preto, ak by ste sa niekedy ocitli v ťažkej situácii, potrebovali pomoc, radu či podporu neváhajte využiť aj takúto formu pomoci.

Viac informácií o linke nájdete na: https://viacakonick.gov.sk/

Mgr. Katarína Kohútová, PaedDr. Erika Virágová